Refleksioner over fremtidens kontor og arbejdsmiljø.

Den seneste tid har der været et øget fokus på arbejdspladsen og kontoret især. Hvordan indretter vi os bedst? Hvor trives vi? Hvordan imødekommer vi vores medarbejdere? Det er klart, at Covid19 har sendt kontormiljøet til debat og sat spørgsmålstegn ved, om den måde, vi hidtil har arbejdet på, er den mest optimale.

Et fleksibelt kontor

Som kontorfællesskab har vi fulgt debatterne nøje, og vores betragtning er, at kontoret, som vi kender det, er under rivende udvikling. Vi er overbeviste om, at nøgleordet for fremtidens kontor og arbejdsplads er fleksibilitet. Som tiden netop har vist os, er fleksible løsninger altafgørende. Arbejdspladsen skal ikke være stationær – man skal kunne koble ind og ud, springe til og fra samt arbejde både ude og hjemme. Som arbejdsplads er det derfor vigtigt at sikre rammer, hvor man er i stand til dette – og hvor man, når man er på kontoret, føler sig inspireret og tryg.

Hos vores kontorfællesskab i Aarhus forsøger vi at imødekomme fleksibiliteten for virksomhederne ved at tilbyde et kontorfællesskab, hvor der både er plads til at skalere op- og ned. På den måde er den enkelte virksomhed ikke tvunget til at finde nye lokaler i tilfælde af forandringer. Den fleksibilitet har vi især haft succes med den seneste tid, hvor der er sket mange forandringer blandt virksomhederne. Mens nogle har måtte skalere ned, har andre haft vokseværk – og det er vigtigt for os at kunne rumme alle forandringer.

Fra funktion til æstetik

Flere møbelproducenter er ligeledes begyndt at tænke i nye baner og designe møbler til hjemmekontoret. I den forbindelse er det interessant at se, hvordan fokus har flyttet sig fra funktion til æstetik. Vi har længe vidst, at der kan sættes lighedstegn mellem medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljøet. Et godt arbejdsmiljø skaber på papiret færre sygedage, og det er derfor væsentligt at tage højde for, hvilke elementer der netop er med til at forbedre arbejdsklimaet.

I en tid hvor hjemmekontoret er blevet brugt flittigt, har vi hos vores kontor i Aarhus set et stigende behov for at adskille hjem og arbejdsplads. Til trods for, at mange trives på hjemmekontoret, har vi omvendt også oplevet et udbredt savn til arbejdspladsen, det daglige netværk og de små snakke over kaffen. Vi oplever som kontorfællesskab et behov for at komme ud og for at kunne vælge frit. Derfor tror vi på, at vi lige nu skal rette fokus mod at optimere rammerne og skabe et inspirerende kontormiljø.

Montana i Børsen »Pleasure« d. 17.09.2020

Montana_office

Montana i Børsen »Pleasure« d. 17.09.2020 pp. 44-45.

Den franske maler, Fernand Leger, har engang sagt, at farve er et fundamentalt behov for mennesker på samme niveau som ild og vand. Alligevel er farve ikke blevet tildelt den store betydning, når vi ser på udvalget af kontorartikler og -møbler, hvor de sorte, grå og hvide farvetoner stadig dominerer billedet. Dog kan vi se, at det øgede fokus på helbred og trivsel langsomt rykker på forestillingen om, at kontoret udelukkende skal være funktionelt. Ligesom farver i lang tid er blevet brugt positivt på sygehuse landet over, begynder man i stigende grad at tage farvernes effekt i betragtning i både virksomheder og kulturinstitutioner.

Den almene dansker tilbringer i dag størstedelen af sit liv og sine vågne timer på arbejdspladsen – alligevel er det de færreste, der tillægger indretningen større betydning. Hos NIVOU kontorfællesskab tror vi på, at vi med den rette brug af farvesammensætninger og interiør kan præge kontorets stemning aktivt. Med fokus på komfort og æstetik, håber vi på at kunne bidrage til arbejdsglæde og inspiration i hverdagen. Samtidig er dette i tråd med vores vision om at skabe et kontor, der rækker ud over dét at blot være et kontor.

Et inspirerende arbejdsmiljø

Vi vil gerne vise, at man med kvalitet, udtryk og design kan skabe et inspirerende arbejdsmiljø. Hos os er fokus rettet mod at skabe en balance mellem fordybelse og liv. Derfor har vi valgt at størstedelen af alle kontorer har glasvægge. Det gennemgående glas tilfører en åbenhed og luft mellem virksomhederne samtidig med, at det giver en god dynamik og et godt flow ned gennem gangen. Vi har derudover inkorporeret farver ved at tilføre gardiner til kontorerne, som samtidig har en funktion, der kan gøre kontoret mere privat. Dertil har vi forsøgt at skabe et inspirerende arbejdsmiljø ved at tilføre kunst i fællesarealerne og dermed skabe en stemning, som både omfavner fordybelse og liv.

Hvilke tendenser, trends og fleksible løsninger, vi kommer til at se i fremtiden, er vi spændte på. Det er en udvikling, som vi hele tiden forsøger at imødekomme. Vi er sikre på, at tiden, vi gennemgår lige nu, kommer til at skabe muligheder for nytænkning og kreative løsninger. Det er en enorm spændende opgave, der udfordrer os og stiller krav, men ikke desto mindre en opgave vi er klar til at løse og tage del i. Vi glæder os til at se hvilke nye kreative og nytænkende kontor- og indretningsmuligheder, fremtiden bringer.

Interesseret i at blive en del af NIVOU?